ATARI@HR

Naslovna /  Povijest /  Konzole /  8-bit /  16i32bit /  Klonovi /  Datoteke /
Atari  400 i 800
Atari 400 i Atari 800 su prva 8 bitna atarijeva računala, a  ujedno i prva računala koja je Atari proizveo. Oba računala se temelje na procesoru MOS tehnologije 6502 koji je radi na frekvenciji od 1.79MHz NTSC odnosno 1.77MHz PAL inačica. Oba računala imaju Cartridge port (Atari 800 ima 2 takva porta) kapaciteta 8kb, 4x9pin serijska priključka za joystick, Atari serial I/O, te RF priključak, 4 kanalni zvuk te tipkovnicu sa 61 tipkom (62 tipke kod Atari 800) uz to  Atari 800 ima i RGB priključak. Operativni sistem oba računala se nalazi u ROMu kapaciteta 10kb, a što se tiče memorije Atari 400 se isporučivao sa 8kb ili 16kb RAMa dok se Atari 800 isporučivao sa 8kb ili 16kb RAMa proširivog do 48kb. Kasnije je Atari 800 standardno bio isporučivan sa 48kb RAMa.

Atari 400 Atari 800
Atari 1200XL, 600XL i 800XL
Atarijeva XL serija kućnih računala nasljednica je serije 400 i 800, a samim time i kompatibilna s njom. Jedini član XL serije koji nije bio kompatibilna sa prethodnom serijom bio je 1200XL što je ujedno i razlog zbog koje ovo računal nije imalo tako veliki uspjeh kao njegovi sljedbenici 600XL i 800XL. Sva tri računala bazirana su na procesoru MOS tehnologije 6502C iste radne frekvencije kao i 400 i 800, a razlike izmedju 1200XL i 600XL odnosno 800XL računala je ta što 1200XL ima 16kb ROM i nema Parallel Bus Interface koji 600XL i 800XL omogućava DMA (Direct Memory Access). Inače se je 600XL isporučivao sa 16kb RAMa proširivog do 64ka, a 800XL i 1200XL su standarno isporučivani s 64kb RAMa. Kao što je prije navedeno 600XL i 800XL sadržavaju ROM kapaciteta 24kb. Što se priključaka sva tri računala imaju Cartridge port kapaciteta 16kb, 2x9pin serijska priključka za joystick, Atari Serial I/O, RF priključak te 4 kanalni zvuk.

Atari 1200XL Atari 600XL Atari 800XL
Atari 65XE i 130XE
Odmah nakon što su Atari preuzeli Tramielovi krenulo su u razvoj novih 16 bitnih računala, ali kako su u tom razdoblju 8bitna računala još uvijek vladala tržištem kučnih računala Atari je spustio cijene postojeće XL serije, te je razvio 65XE kao jeftiniju inačicu 800XLa. Kao takav 65XE je i dalje baziran na istom procesoru kao i 800XL, a od priključka mu nedostje Parallel Bus Interface. U Njemačkoj je 65XE proizveden brojem 800XE. S obzirom da su u atariju znali kako Commodore namjerava tržištu ponuditi 8bitno 128kb računalo (C128) ponudili su 130XE. 130XE je računalo nešto poboljšane arhitekture u odnosu na svoje prethodnike, sa 128kb RAMa i 24kb ROMa (u kojem se nalazi XL OS), Cartridge portom kapaciteta 16kb, 2x9pin serijska priključka za joystick, Atari Serial I/O, Enhanced Cartridge Interface-om, RF priključakom te 4 kanalnim zvukom.

Atari 65XE Atari 130XE
Nešto više o atarijevim 8 bitnim računalima možete naći na slijedećim adresama:

Copyright ©2000 Andrija Levanić
Atari is registered trademark of Hasbro Interactive